dijous, 30 de juliol de 2009

Imatges dels 25 (14)


Taula Rodona en el 25è aniversari de la benedicció i inauguració del nou Temple. Participen: Mons. Xavier Salinas, sr. Ferran Bel, Mn. Joaquim Blanch, sr. Xavier Martí, sr. Josep Monclús, sr. Joaquim Gauxachs, sr. Joan Sanahuja i Mn. Víctor Cardona
Data: 21-03-2009